Advocaten

Mr. K.I. Meijering studeerde rechten aan de Universiteit van Amsterdam.

Na haar studie is zij gaan werken als jurist bij het voormalige GAK, nu UWV. Daarna heeft zij 5 jaar gewerkt bij de ACP politievakbond , eerst als jurist en later als hoofd van de juridische dienst.
Vervolgens is zij in dienst getreden bij de Bond van Nederlandse Oorlogs- en Dienstslachtoffers (BNMO), nu bekend als De Basis in Doorn, als hoofd van de juridische afdeling. In februari 2008 is zij de advocatuur ingegaan. Eerst bij het kantoor Peters en Van Dijk en vanaf oktober 2008 bij Partners en van Dijk Advocaten. Per 1 maart 2011 heeft zij Meijering Advocatuur opgericht.

Daarnaast werkt zij regelmatig voor leden van de ACP politievakbond. Zij staat politiemensen en BOA’s bij in rechtspositionele kwesties en bij strafrechtelijke hulpvragen.