Samenwerking

Meijering Advocatuur werkt  samen met:

De ACP Politievakbond www.acp.nl, een specialist op het gebied van werk en inkomen voor de sector politie en de buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s). Niet alleen kunnen de leden rekenen op juridische hulp op hun werk, ze kunnen ook met (juridische en andere) vragen bij hen terecht. Daarnaast overlegt de ACP met werkgevers (korpsen) en de minister over arbeidsvoorwaarden en de inhoud van het politie- en BOA vak.

De politiebond ANPV (Algemene Nederlandse Politie Vereniging). De leden van de ANPV Politiebond sta ik ook regelmatig bij met juridisch advies en juridische ondersteuning.

Niels van Dijk Advocatuur te Amersfoort. Wij nemen voor elkaar waar. Niels van Dijk is deskundig op het gebied van civiele zaken en strafzaken. Hij treedt ook regelmatig op in strafzaken namens politiemedewerkers.